Mặt bằng tổng thể

DELUXE GREEN HOUSE

TH | T1A

⭐️ Chương trình CHỌN NHÀ SINH THÁI – ĐẶC QUYỀN ƯU ÁI:
💎 Chỉ thanh toán 15% Đợt 1
💎 Thanh toán linh hoạt 1%/THÁNG trong 6 năm
💎 Tặng gói bảo hiểm sức khỏe gia đình trị giá 50 TRIỆU

Nhà phố: 6 x 19.5 (m)
DIỆN TÍCH KHU ĐẤT: 117 m2
TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 216.5 m2
(*) Không bao gồm mái, sân thượng và ô trống cầu thang

DELUXE GREEN HOUSE

TH | T2

Nhà phố: 7 x 19.5 (m)

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT
136.5 m2

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG
238.8 m2

(*) Không bao gồm mái, sân thượng và ô trống cầu thang

DELUXE GREEN HOUSE

TH | T3B

Nhà phố: 8 x 19.5 (m)

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT
156 m2

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG
261.7 m2

(*) Không bao gồm mái, sân thượng và ô trống cầu thang

GRAND LIGHT SHOPHOUSE

SH | T1A

Shophouse: 6 x 19.5/ 21.5 (m)

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT
117/ 129 m2

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG
259.3 m2

(*) Không bao gồm mái, sân thượng và ô trống cầu thang

PREMIUM RIVER VIEW VILLA

SD | T3A

Biệt thự đơn lập: 12 x 19.5 (m)

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT
234 m2

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG
287.4 m2

(*) Không bao gồm mái, sân thượng và ô trống cầu thang

PREMIUM RIVER VIEW VILLA

SD | T3B

Biệt thự song lập: 12 x 19.5 (m)

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT
234 m2

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG
287.4 m2

(*) Không bao gồm mái, sân thượng và ô trống cầu thang

Thư viện hình ảnh